We zijn er bijna..

DEURNE op weg naar de titel Fairtrade gemeente!

Het Kernteam Fairtrade heeft de gemeente uitgenodigd de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te behalen. Het kernteam is een werkgroep van het Platform Global Goals Deurne. De wethouders doen mee.

Wanneer krijg je de titel?

Om het keurmerk Fairtrade Gemeente te behalen moet worden voldaan aan 6 criteria en een landelijke jury beslist over de toewijzing van de titel aan Deurne.

De titel krijgt een gemeente alleen als het door de lokale gemeenschap wordt ondersteund.
Dat lukt door met velen samen te werken. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. De gemeente zelf, maar ook bedrijven, scholen, organisaties, winkels, clubs, zzp’ers.

Doe jij ook mee?

Je doet mee door minimaal  twee producten met het Fairtrade keurmerk te gebruiken of te verkopen.

Er zijn al 10 individuele titelhouders in de gemeente Deurne: Daily Deurne huiskamer NS station, De Ossenbeemd, behaalden de titel in 2021 en 7 kerken: alle 6 de Katholieke kerken en de Prostestante kerk Deurne sinds 2022.

Wij nodigen je uit!

Neem de uitnodiging aan om mee te doen! Het kan nog. Je komt dan op de Fairtrade Ondersteunerslijst. Misschien gebruik je al Fairtrade producten? Als je dit doorgeeft aan het Kernteam Fairtrade via info@globalgoalsindeurne.nl; kom je op de Fairtrade Ondersteunerslijst. Noem de Fairtrade producten die je gebruikt en geef de naam van de contactpersoon door.

Waar staat het Fairtrade keurmerk voor?

Het Fairtrade keurmerk  staat wereldwijd voor een voldoende betaling voor de arbeid van de boeren en de makers van producten, die van overzee komen. Denk bijv. aan rijst, bananen, koffie en thee, suiker, wijn, chocola en nog vele andere food producten. En ook bijv. kleding, servies en hand- en kunstnijverheid.

Fairtrade en Global Goals

Als je een product koopt met het Fairtrade keurmerk werk je ook mee aan het behalen van minimaal 10 van de 17 Global Goals. Hoe mooi is dat? In Deurne werken we hand in hand met Fairtrade en de Global Goals. Dat is niet overal zo. 

Dus door als bedrijf, winkel, school, organisatie, als zzp’er of club twee * producten te gebruiken of te verkopen met het Fairtrade keurmerk, doe jij mee.

* Voor de horeca, kledingwinkels, cadeauwinkels en supermarkten liggen de aantallen iets anders.

De aanvraag gaat bijna de deur uit naar het landelijk bureau van Fairtrade gemeenten in Utrecht.
Doe jij ook mee? Vaak gebruik je bv. al Fairtrade thee zonder dat je  je ervan bewust was.
Het is een kleine moeite en door het samen te doen, bereik je een mooi resultaat. Dank je wel alvast.

De Fairtrade titelhouders in Deurne, die al zelfstandig een Fairtrade keurmerk behaalden, staan achter deze oproep:

Daily Deurne: Fairtrade huiskamer NS station

De Ossenbeemd: Fairtrade Natuur- Milieu en Educatiecentrum

Alle 7  kerken in de gemeente Deurne: Fairtrade kerk. RK kerken en protestante kerk.