Geschiedenis

Eind 2019 werd Maartje Aarts uitgenodigd om in Deurne een lezing te geven over de Global Goals. Begin 2020 namen enkele inwoners het initiatief om ook in Deurne op een nieuwe manier met de Global Goals aan de slag te gaan. Voorheen werd er door Team 2030 en anderen al aan gewerkt.

Maartje werd gevraagd als teamcoach vanwege haar ervaring in het werken met de Global Goals in de lokale gemeenschap. De nieuwe werkgroep werd geformeerd en de groep vond onderdak bij de Ossenbeemd.

De lokale overheid is de eerste natuurlijke partner van het Platform. De Global Goals zijn een taak van de overheid. Onze regering heeft ze immers ook ondertekend.

Ook gemeente Deurne sloot zich al eerder aan als Global Goals gemeente bij VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Er kwam een gesprek met de wethouder en ambtenaar van de gemeente Deurne. Het gesprek was positief en het initiatief van ons als burgers in Deurne werd geprezen.

In december 2021 werd Platform Global Goals Deurne een stichting. In mei 2023 behaalde de gemeente en gemeenschap Deurne de titel Fairtrade Gemeente

Enkele van de pioniers in Deurne

De Corona periode die bijna gelijk kwam met het initiatief heeft voor vertraging gezorgd. Na uitstel van het festival en de bijeenkomsten en de digitale vermoeidheid die optrad, was het zorgen dat ieders energie op peil bleef.

De Uitnodiging: Samen bouwen aan de lokale toekomst

Na de oprichting van de werkgroep, nodigde het Platform ‘sleutelfiguren uit de lokale samenleving’ uit om mee te doen, mee te denken en te bouwen. Deze sleutelfiguren zijn allemaal mensen met een achterban, een school, bedrijf, organisatie of stichting. Ze zijn, soms zonder dat ze het weten, al actief met een of meer Global Goals.

Op 8 december 2020 was met 30 mensen in het CCD de ‘kick off’ avond. Op 7 juni in 2021 kon een volgende Global Goals avond worden georganiseerd. Het festival kon in 2021 niet doorgaan.

Ondertussen is het Platform een stichting geworden en is de organisatie verder gegroeid. Het Platform bestuur is bezig met duurzame partnerschappen. Een overeenkomst tot samenwerking voor langere tijd op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Met verschillende partijen is het daarover in gesprek.

De uitnodiging staat nog steeds open voor organisaties en bedrijven om mee te doen.

Doel

Platform Global Goals in Deurne werkt aan bewustwording en nodigt uit tot nog meer samenwerken in onze mooie gemeenschap aan een duurzame toekomst. Dat doet ze door met de Global Goals te werken en nieuwe verbindingen te leggen.

De 17 Global Goals staan niet los van elkaar, ze staan in onderling verband met elkaar. De een kan niet zonder de ander. Door ons met de hele gemeenschap in te zetten kunnen we aan alle 17 Global Goals werken, concreet en lokaal. Door samen te werken kun je het werk verdelen.
Met als groot doel voor de lange termijn: dat we samen actief zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen en hun kinderen ook nog kunnen wonen in een prachtig, veilig en schoon Deurne met al haar kerkdorpen.

In ons huidige leven komt dit soms voorbij als een urgentie en de moeite waard om tijd voor vrij te maken.

Iedereen kan mee doen! Iedereen doet al iets! Aan welke Global Goal werk jij?