Deurne nu een Fairtrade Gemeente.

Uitreiking titel Fairtrade gemeente
V.l.n.r. Marinus Biemans wethouder, Michel Lintermans Fairtrade Kernteam, Liselotte van den Broek contactambtenaar Fairtrade,  Lambert van Lieshout Fairtrade Kernteam, Tom Oomen wethouder duurzaamheid, Lieve Glas Fairtrade Kernteam,  Jannine Brugman Fairtrade Kernteam, Helm Verhees wethouder en burgemeester Greet Buter van Deurne.
Tom Oomen, wethouder, is enthousiast dat de titel is gehaald.

Gemeente en gemeenschap DEURNE hebben het keurmerk Fairtrade Gemeente behaald!

De uitreiking van de titel vond plaats op 12 mei in het Huis van de Samenleving. Don Freijters, regio adviseur Fairtrade Gemeenten Zuid Nederland, kwam het titelbord brengen namens het landelijk bestuur.

Wethouder Helm Verhees nam het, namens B en W, in ontvangst. Hij verving op 12 mei wethouder Tom Oomen (1).

We zijn heel vereerd met een prachtig juryrapport bij deze titel. Dat komt van de commissie toekenning van het landelijk bestuur van Fairtrade Gemeenten in Utrecht.

De jury zegt ‘Deurne is een mooi voorbeeld voor andere gemeenten, omdat Global Goals en Fairtrade een integrale organisatie is.’ Ook spreekt het rapport over: ‘veel waardering voor deelname van het aantal deelnemers in de horeca in Deurne’ en noemt het ‘indrukwekkend dat 7 kerken tegelijk een Fairtrade keurmerk ontvingen’. En ze hoopt dat de ‘Huiskamer op het NS station in Deurne een lichtend voorbeeld is voor andere stations’ (Daily Deurne).

Presentatie nieuw logo

Ons oudste Lambert en jongste lid Elijah (2), presenteren met trots het nieuwe logo (3). Dat geeft de unieke verbinding van Global Goals en Fairtrade in de gemeente Deurne aan.

Ondersteuners

En we zijn blij, trots en dankbaar voor zoveel samenwerking in het Kernteam Fairtrade en met de ruim 40 Fairtrade Ondersteuners in de gemeenschap (4)!  En het aantal groeit nog steeds! In de bedank- advertentie in Weekblad voor Deurne kon iedereen zien, wie er mee doet.

Fairtrade keurmerk

De kern van Fairtrade is dat iedereen – waar ook ter wereld-  voldoende betaald wordt voor de arbeid die wordt verricht. En ook voor de producten die hij of zij maakt of verbouwt. In een duurzame en eerlijke handelsrelatie. Fairtrade richt zich op de producten die van ver komen.
Te herkennen aan het Fairtrade keurmerk (5).

Global Goal

Global Goal 8 richt zich hier ook op (6). Voor fatsoenlijk werk en betaling voor iedereen in een toekomstige duurzame economie, in onze eigen leef- en werkomgeving. Ook hier werken mensen aan mee in de gemeenschap Deurne.

Kan ik ook meedoen?  Jazeker! 

Lees hierover meer

Kernteam Fairtrade Deurne

Maak tenslotte ook nog kennis met ons kernteam Fairtrade Deurne. Zij hebben hard gewerkt om de titel in de wacht te slepen.

V.l.n.r.  Lambert, Lieve, Elijah, Michel en Jannine. Met Don en de wethouder op de achtergrond