Fairtrade ondersteuner worden?

Fairtrade keurmerk en titel voor de gemeente Deurne

Het kernteam Fairtrade Deurne heeft de gemeente uitgenodigd de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te behalen. Het kernteam is een werkgroep van het Platform Global Goals Deurne. Het Platform is een vrijwilligersorganisatie die met veel organisaties in Deurne samenwerkt aan de 17 Global Goals.

De gemeente Deurne wil de titel Fairtrade gemeente behalen en weet dat het alleen lukt door samen te werken. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Bedrijven, scholen, clubs, organisaties, kunnen meedoen. Er moet voldaan worden aan 6 landelijke criteria.
De titel krijgt een gemeente alleen als die door de lokale gemeenschap wordt ondersteund.

Hoe kun je meedoen?
Door als bedrijf, winkel, school, organisatie, als zzp’er of club twee producten te gebruiken of te verkopen met het Fairtrade keurmerk.
Misschien gebruik je al Fairtrade producten? Als je dit doorgeeft aan het Kernteam Fairtrade via info@globalgoalsindeurne.nl, kom je op de Fairtrade Ondersteunerslijst. Noem de Fairtrade producten die je gebruikt en geef de naam van de contactpersoon door.
Zodra er voldoende ondersteuners zijn die meedoen, vraagt het Kernteam de titel aan bij het landelijk bureau van Fairtrade gemeenten in Utrecht.

Het Fairtrade keurmerk  staat wereldwijd voor een eerlijke betaling voor de arbeid van de boeren en de makers  van producten, die van overzee komen. Denk bijv. aan rijst, bananen, koffie en thee en chocola. En andere producten bijv. kleding.
Als je een product koopt met het Fairtrade keurmerk werk je ook mee aan het behalen van minimaal 10 van de 17 Global Goals. Hoe mooi is dat. We zijn op weg naar het keurmerk. Er  wordt hard aan gewerkt. Zie ook.

Doe jij ook mee? Het is een kleine moeite, minimaal 2* Fairtrade producten slechts en door het samen te doen bereik je een mooi resultaat. Dank je wel alvast.

* Voor supermarkten, gelden andere aantallen. Voor horeca, kledingwinkels en cadeau shops is het: 4

Kernteam Fairtrade Deurne i.s.m. de Gemeente Deurne
Platform Global Goals Deurne

De Fairtrade titelhouders in Deurne, die al zelfstandig een Fairtrade keurmerk behaalden, staan achter deze oproep:

  • Daily Deurne: Fairtrade Huiskamer NS station
  • De Ossenbeemd: Fairtrade Natuur- Milieu en Educatiecentrum
  • Alle 7  kerken in de gemeente Deurne: Fairtrade kerk. RK kerken en Protestante kerk.