Colofon

Deze website is tot stand gekomen met dank aan de volgende mensen en organisaties:

Fotografie:

Jan Berkers, Vlierden

Jacques Moors

Videoclub Deurne

Her Knapen

Maartje Aarts

Hartelijke dank aan:

Hartelijke dank in de eerste plaats aan Maartje Aarts en dank aan Platform Global Goals Oss voor het lenen van materialen.