Colofon

Deze website is tot stand gekomen met dank aan de volgende mensen en organisaties:

Fotografie:

Jacques Moors

Videoclub Deurne

Jan Berkers, Vlierden

Her Knapen

Maartje Aarts

Hans Kreutzer

Joop van Orsouw

Hartelijke dank aan:

Hartelijke dank in de eerste plaats aan Maartje Aarts en dank aan Global Goals Oss voor het delen in de ontwerpen en het lenen van diverse materialen.